Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kontakt z administracją

12 658-54-27

Aktualności


Informacje o kwaterowniu studentów na rok akademicki 2020/2021 

22.09.2020

 

UWAGA!

W związku z decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum OSOBY SPOZA UCZELNI oraz STUDENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO MUSZĄ WYKWATEROWAĆ SIĘ Z AKADEMIKA do dnia 25.09.2020r.

W roku akademickicm 2020/2021 w Akademikach będą mogli mieszkać tylko studenci i doktoranci UJ CM w związku z sytuacją epidemiologiczną.

28.08.2020r.

 

 

Komunikat w sprawie:  konieczności wykwaterowania się z Domów Studenckich UJ CM osób niebędących studentami UJ CM, UJ, studentów kierunku weterynaria UJ-UR, które uzyskały zgodę na zakwaterowanie w Domach Studenckich w ramach wolnych miejsc.

W związku z sytuacją będącą konsekwencją pandemii koronawirusa COVID -19  prosimy osoby mieszkające w Domach Studenckich, które zostały zakwaterowane w ramach wolnych miejsc o niezwłoczne wykwaterowywanie się z Domów Studenckich UJ CM w dniach od 25.05.2020 r.  do dnia 30.05.2020 r.

Prosimy o bezpośredni kontakt z administracją  Domów Studenckich:

Domy Studenckie w Prokocimiu, tel.: (12) 658 54 27, e-mail: zds@cm-uj.krakow.pl

Dom Studencki przy ul. Racławickiej 9a, tel. (12) 390 88 02, e-mail: akademikd@cm.uj.edu.pl

 

Komunikat dla studentów bez przydziału miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020

 • Osoby uczestniczące w stacjonarnych zajęciach obowiązkowych/egzaminach w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 roku, które wykazują potrzebę zamieszkania w Domu Studenckim w ww. okresie zobowiązane są zgłosić ten fakt do Administracji Domu Studenckiego, w którym planują zamieszkać (tj. w przypadku Domu Studenckiego „D” ul. Racławicka 9a, e-mail: akademikd@cm.uj.edu.pl; w przypadku Zespołu Domów Studenckich CM w Prokocimiu ul. Badurskiego 17, e-mail: zds@cm-uj.krakow.pl, w terminie do dnia 28 maja br. Po tym terminie potrzebę taką należy zgłaszać nie później niż 3 dni przed planowanym zakwaterowaniem.

Treść zgłoszenia powinna zawierać następujące informacje:

 • imię,
 • nazwisko,
 • wydział,
 • kierunek studiów,
 • rok studiów,
 • okres realizacji stacjonarnych zajęć obowiązkowych/egzaminów,
 • numer albumu.

Należy zaznaczyć, że warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest potwierdzenie ww. informacji przez dziekanat.

 

Wysokość opłat za miejsce w:

 • Domu Studenckim „D” Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Racławickiej 9 a w Krakowie, to:

– 600 zł miesiąc,

– 150 zł tydzień,

– 50 zł doba, kolejne po 20 zł.

 • Zespole Domów Studenckich CM w Prokocimiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Badurskiego 17 i ul. Badurskiego 15 w Krakowie, to;

– 500 zł miesiąc,

– 125 zł tydzień,

– 50 zł doba, kolejne po 20 zł.

co zostanie określone Zarządzeniem Prorektora ds. Collegium Medicum.

Przez cały okres zamieszkania obowiązuje kategoryczny zakaz wprowadzania osób trzecich na teren Domów Studenckich (odwiedzin, dokwaterowywania itd.). Przy każdorazowym wejściu do budynku będą sprawdzane karty mieszkańca.

 

Komunikat dla studentów z przydziałem miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020

W związku z zaistniałą sytuacją będącą konsekwencją pandemii koronawirusa, prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

 • Osoby, które planują wykwaterować się z obecnie zajmowanego pokoju ( ze względu np. na brak obowiązkowych zajęć/ egzaminów stacjonarnych do końca roku akademickiego 19/20) prosimy by dokonały tego w okresie od 25 maja do 30 maja br., zgłaszając ten fakt do Administracji Domu Studenckiego, w którym zamieszkują (tj. w przypadku Domu Studenckiego „D” ul. Racławicka 9a, tel. (12) 390 88 01, e-mail: akademikd@cm.uj.edu.plw przypadku Zespołu Domów Studenckich CM w Prokocimiu ul. Badurskiego 17, tel. (12) 658 54 27, e-mail: zds@cm-uj.krakow.pl). Niniejsza prośba wynika ze zwiększonej opieki sanitarnej podczas wykwaterowań.
 • Osoby powracające do Domu Studenckiego (ze względu  np. na obowiązkowe zajęcia/egzaminy stacjonarne ), przez które rozumiemy osoby które wykwaterowały się z  Domu Studenckiego w czasie ograniczenia działalności Uczelni, które nadal planują zamieszkać ze współlokatorem, proszone są o kontakt z Administracją Domu Studenckiego w celu podpisania deklaracji dalszego wspólnego zamieszkania.
 • W terminie od 26 maja do 2 czerwca br. istnieje możliwość przekwaterowania wewnętrznego. Osoby wyrażające taka chęć zobowiązane są do zgłoszenia ww. zamiaru w Administracji Domu Studenckiego. Kolejne terminy przekwaterowania wewnętrznego przewiduje się na koniec czerwca.
 • Wysokość opłat za miejsce w Domu Studenckim określa Zarządzenie nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 15 marca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum – Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Przez cały okres zamieszkania obowiązuje kategoryczny zakaz wprowadzania osób trzecich na teren Domów Studenckich (odwiedzin, dokwaterowywania itd.). Przy każdorazowym wejściu do budynku będą sprawdzane karty mieszkańca.

Powyższe komunikaty zostały zamieszczone w porozumieniu z SDiKA.

 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku nie kwaterujemy nowych osób w ZDS na Prokocimiu: Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku

 

Informacja w sprawie UCHYLENIA  Zarządzenia nr 11/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 31 marca 2020 roku o obniżeniu opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Zarządzenie nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 maja 2020 roku

 

Informacja w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Zarządzenie nr 11/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 31 marca 2020 roku

 

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością realizacji zapisów Umowy o Partnerstwie Prywatno – Publicznym, informujemy że w okresie przerwy semestralnej od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku budynek ,,A” zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania. Na terenie akademika zostaną przeprowadzone wymagane  prace remontowe. W związku z tym wszyscy mieszkańcy Akademika A zobowiązani są do BEZWZGLĘDNEGO WYKWATEROWANIA SIĘ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku . Osoby chcące pozostać na okres wakacji w ZDS będą mogły przekwaterować się do budynku ,,B” od maja 2020r., w miarę zwalniania się w nim miejsc. Chęć pozostania w Zespole Domów Studenckich prosimy zgłaszać bezpośrednio w administracji.


Szanowni Studenci i Doktoranci,

Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2020/2021 przez studentów i doktorantów UJ CM

 

 

Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UJ CM przez studentów UJ oraz studentów kierunku weterynaria UJ-UR

 

 

 

Rzuty pięter z naniesionymi numerami pokoi.

RZUT PIĘTRA 1 – na piętrze znajduje się:

RZUT PIĘTRA od 2 do 10 – na każdym piętrze, od piętra 2 do piętra 10, znajduje się:

Do dyspozycji naszych mieszkańców proponujemy:

 • salę wielofunkcyjną,
 • pralnię wraz z suszarnią,
 • salę do aerobiku,
 • na każdym piętrze wyposażoną kuchnię z jadalnią,
 • Przestronny salon gdzie będziecie mogli spędzać wspólnie wieczory.

Więcej w zakładce opis obiektów.


© 2000 - 2020 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum