Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kontakt z administracją

12 658-54-27

Cennik


 

Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 16 maja 2023 roku

Zarządzenie nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 lipca 2022 roku

Zarządzenie nr 19/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 19 maja 2022 roku

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2023r

Studenci / doktoranci UJ CM/UJ oraz w ramach umów i porozumień zawartych przez UJ CM
miejsce w pokoju jednoosobowym 1 300 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym   770 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym   640 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju jednoosobowym   80 zł. za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym   65 zł. za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym   60 zł. za dobę

W trakcie roku akademickiego istnieje możliwość opłaty ½ czynszu w przypadku pobytu pomiędzy 1-15 lub 16-31 dniem danego miesiąca.

W okresie przerwy wakacyjnej istnieje możliwość uiszczenia ½ miesięcznego czynszu za korzystanie z miejsca w domu studenckim, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
1) posiadania statusu studenta UJ CM;
2) realizowania w trakcie pobytu w domu studenckim obowiązkowej praktyki przewidzianej programem studiów;
3) ciągłego zamieszkiwania w domu studenckim przez okres nie dłuższy niż 15 dni w danym miesiącu.

W przypadku dokwaterowania do mieszkańca osoby postronnej opłata za dobę wynosi 80 zł. + 8% vat

 

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2022r do dnia 30.09.2023r

Studenci / doktoranci UJ CM/UJ oraz w ramach umów i porozumień zawartych przez UJ CM
miejsce w pokoju jednoosobowym 1 150 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym   720 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym   600 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju jednoosobowym   75 zł. za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym   60 zł. za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym   55 zł. za dobę

W trakcie roku akademickiego istnieje możliwość opłaty ½ czynszu w przypadku pobytu pomiędzy 1-15 lub 16-31 dniem danego miesiąca.

W okresie przerwy wakacyjnej istnieje możliwość uiszczenia ½ miesięcznego czynszu za korzystanie z miejsca w domu studenckim, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
1) posiadania statusu studenta UJ CM;
2) realizowania w trakcie pobytu w domu studenckim obowiązkowej praktyki przewidzianej programem studiów;
3) ciągłego zamieszkiwania w domu studenckim przez okres nie dłuższy niż 15 dni w danym miesiącu.

W przypadku dokwaterowania do mieszkańca osoby postronnej opłata za dobę wynosi 75 zł. + 8% vat.

 

 BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA OSÓB NIEBĘDĄCYCH  STUDENTAMI UJ CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik obowiązuje od 01.10.2022r

 

Pracownicy i asystenci UJ CM / Pozostałe osoby które uzyskały zgodę na zakwaterowanie w Domu Studenckim w ramach wolnych miejsc 
miejsce w pokoju jednoosobowym 1 220 zł. +8% VAT za miesiąc
miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym   790 zł. +8% VAT za miesiąc
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym   670 zł. +8% VAT za miesiąc
W okresie wakacji istnieje możliwość opłaty dobowej
miejsce w pokoju jednoosobowym 90 zł. +8% VAT za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym 80 zł. +8% VAT za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym 70 zł. +8% VAT za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym
do jednoosobowego wykorzystania
100 zł. +8% VAT za dobę
W przypadku dokwaterowania do studenta/ pracownika i asystenta UJ CM osoby postronnej opłata za dobę wynosi 80 zł. + 8% vat.
Pokoje gościnne
pokój jednoosobowy    140 zł. +8% VAT za dobę
pokój dwuosobowy    180 zł. +8% VAT za dobę

 

pokój jednoosobowy 2 000 zł. +8% VAT za miesiąc
pokój dwuosobowy 2 700 zł. +8% VAT za miesiąc

W okresie roku akademickiego istnieje możliwość opłaty 1/2 czynszu w przypadku pobytu pomiędzy 1-15 lub 16-31 dniem danego miesiąca.


© 2000 - 2024 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum