Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kontakt z administracją

12 658-54-27

KWATEROWANIE


Kwaterownie studentów na rok akademicki 2020/2021 

od 30.09.2020 środa  do 6.10.2020 wtorek  od godz. 8:00  do godz. 18:00

 

22.09.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KWATEROWANIA W ZDS PROKOCIM

NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

 1. Kwaterowanie odbywać się będzie w administracjach Domów Studenckich: w Akademiku A oraz Akademiku B.
 2. Do kwaterowania bezwzględnie muszą się zgłosić osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (gorączka, katar, kaszel, duszności, kłopoty w oddychaniu). Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się zgłosić w okresie kwaterowania proszone są o kontakt e-mailowy z administracją w celu ewentualnego przedłużenia skierowania i uzgodnienia innego terminu: zds@cm-uj.krakow.pl
 3. Po wejściu do Akademika należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.
 4. Do kwaterowania bezwzględnie należy mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
 5. Do kwaterowania należy mieć dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport oraz swój długopis.
 6. W roku akademickim 2020/2021 od dnia 22.09.2020 r. uruchomiony zostanie kolejkowy system rezerwacyjny (rezerwacja godziny kwaterowania): https://terminarz-akademiki.cm-uj.krakow.pl/schedule.php?sd=2020-09-30 Rezerwację można dokonać tylko w Akademiku, w którym otrzymało się przydział. Rezerwacji może dokonać jedynie student, który posiada e-mail w domenie uj.edu.pl. Osoby,  które nie posiadają jeszcze takiego e-maila muszą go wygenerować w systemie USOSweb: zakładka dla studentów, u dołu strony w lewym panelu AKTYWACJA POCZTY i postępować zgodnie z instrukcją. Wygenerowany e-mail będzie również potrzebny do zalogowania się do sieci WI-FI w Domach Studenckich.
 7. Każdy student ma się zgłosić do akademika na 10 minut przed ustaloną godziną kwaterowania (w celu sprawnego przepływu kwaterowania będzie oczekiwał na swoją godzinę w holu na recepcji). W holu może przebywać jedynie student oczekujący na kwaterowanie.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się i tworzenia kolejki oczekujących przed wejściem do Akademika. Przypominamy, że na terenie ZDS Prokocim obowiązuje zakaz gromadzenia się (powyżej dwóch osób).
 9. W okresie kwaterowania do Akademika mają możliwość wejścia jedynie studenci chcący się zakwaterować lub mieszkańcy danego Akademika. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do Akademików osób z zewnątrz (rodzina, koledzy, koleżanki), oraz studentów z drugiego Akademika.
 10. Zalecamy, aby w miarę możliwości, w celu sprawnego zasiedlenia pokoju w okresie kwaterowania przyjechać do Akademika z niezbędną liczbą bagaży.

 

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

 • Dowód osobisty (lata wyższe – wraz z poświadczeniem o czasowym zameldowaniu w DS A, DS B ),
 • Legitymacja studencka (nie dotyczy studentów I roku),
 • Do wglądu – potwierdzenie dokonania wpłaty depozytu (kaucji zwrotnej) na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości opłaty miesięcznej za akademik.

Konto bankowe –  do wpłaty KAUCJI:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków

Kaucja – Nr rachunku bankowego:  38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

IBAN: PL 38 1240 2294 1111 0010 3649 5008
SWIFT: PKOPPLPW

W tytule operacji proszę koniecznie wpisać:

 • nazwisko i imię
 • KAUCJA

Konta bankowe – DO OPŁAT ZA AKADEMIK:

DS A –  Nr rachunku bankowego: 47 1240 2294 1111 0010 3649 4652

DS B –  Nr rachunku bankowego: 18 1240 2294 1111 0010 3649 4883

Administracja Zespołu Domów Studenckich uprzejmie informuje, że wszystkie należności „za akademik”
muszą być wpłacane na rachunek bankowy (odpowiedni dla każdego akademika) do 10 dnia każdego miesiąca.
Możliwość opłaty za pobyt w DS na rachunek bankowy istnieje tylko dla stałych mieszkańców.
W polu “tytułem” prosimy podać: nazwisko, imię, za miesiąc, numer pokoju i blok.
Wszelkiego rodzaju opłaty za pobyty gościnne, odsetki, zniszczenia, itp. będą przyjmowane w kasie DS.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznać się z poniższymi zarządzeniami:

Wszelkie wątpliwości oraz pytania prosimy kierować do administracji ZDS.


© 2000 - 2020 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum