Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kontakt z administracją

12 658-54-27

KWATEROWANIE


Kwaterownie studentów na rok akademicki 2022/2023  

od 29.09.2022 czwartek  do 7.10.2022 piątek  od godz. 8:00  do godz. 18:00

Doby od 29.09.2022r. do 01.10.2022r. są dobami płatnymi zgodnie z cennikiem.

 

11.08.2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KWATEROWANIA W ZDS PROKOCIM

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 1. Kwaterowanie odbywać się będzie w administracji Domów Studenckich.
 2. Zakwaterowane w akademiku mogą być jedynie osoby, które dobrowolnie okażą poświadczenie pełnego zaszczepienia.
 3. Do kwaterowania mogą zgłosić się tylko osoby bez objawów chorobowych wskazujących na ryzyko COVID-19, m.in. takich jak gorączka, kaszel, bóle stawowo-mięśniowe. Również  w  przypadku   występowania   objawów   choroby   infekcyjnej   dróg   oddechowych ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego prosi się o pozostanie studenta w miejscu dotychczasowego pobytu/zamieszkania, aż do momentu całkowitego ustąpienia objawów. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się zgłosić w okresie kwaterowania proszone są o kontakt e-mailowy z administracją w celu ewentualnego przedłużenia skierowania i uzgodnienia innego terminu: zds@cm-uj.krakow.pl
 4. Do budynku akademika mogą wejść wyłącznie osoby chcące się zakwaterować.
 5. W roku akademickim 2022/2023 od dnia 5 września 2022 r. od godz. 0:00 uruchomiony zostanie kolejkowy system rezerwacyjny (rezerwacja godziny kwaterowania).  Rezerwację można dokonać tylko w Akademiku, w którym otrzymało się przydział. Rezerwacji może dokonać jedynie student, który posiada e-mail w domenie uj.edu.pl. Osoby,  które nie posiadają jeszcze takiego e-maila muszą go wygenerować w systemie USOSweb: zakładka dla studentów, u dołu strony w lewym panelu AKTYWACJA POCZTY i postępować zgodnie z instrukcją. Wygenerowany e-mail będzie również potrzebny do zalogowania się do sieci Wi-Fi w Domach Studenckich.
 6. Każdy student winien się zgłosić do akademika na 10 minut przed ustaloną godziną kwaterowania (w celu sprawnego przepływu kwaterowania będzie oczekiwał na swoją godzinę w holu przy recepcji). W holu może przebywać jedynie student oczekujący na kwaterowanie.
 7. Zalecamy, aby w miarę możliwości, w celu sprawnego zasiedlenia pokoju, w okresie kwaterowania przyjechać do Akademika z niezbędną liczbą bagaży.
 8. W celu uzupełnienia wytycznych wskazanych powyżej, prosimy o zapoznanie się z dokumentem PROCEDURY ANTYCOVIDOWE DOTYCZĄCE AKADEMIKÓW – MIESZKAŃCY, załączonym do niniejszego komunikatu.

 

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

 • Dowód osobisty (lata wyższe – wraz z poświadczeniem o czasowym zameldowaniu w DS A, DS B ),
 • Legitymacja studencka (nie dotyczy studentów I roku),

Konto bankowe –  do wpłaty KAUCJI:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków

Kaucja – Nr rachunku bankowego:  38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

IBAN: PL 38 1240 2294 1111 0010 3649 5008
SWIFT: PKOPPLPW

W tytule operacji proszę koniecznie wpisać:

 • nazwisko i imię
 • KAUCJA

Konta bankowe – DO OPŁAT ZA AKADEMIK:

DS A –  Nr rachunku bankowego: 47 1240 2294 1111 0010 3649 4652

DS B –  Nr rachunku bankowego: 18 1240 2294 1111 0010 3649 4883

Administracja Zespołu Domów Studenckich uprzejmie informuje, że wszystkie należności „za akademik”
muszą być wpłacane na rachunek bankowy (akademika w którym się mieszka) do 10 dnia każdego miesiąca.
Możliwość opłaty za pobyt w DS na rachunek bankowy istnieje tylko dla stałych mieszkańców.
W polu „tytułem” prosimy podać: nazwisko, imię, za miesiąc, numer pokoju i blok.
Wszelkiego rodzaju opłaty za pobyty gościnne, odsetki, zniszczenia, itp. będą przyjmowane w kasie DS.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznać się z poniższymi zarządzeniami:

 

Wszelkie wątpliwości oraz pytania prosimy kierować do administracji ZDS.


© 2000 - 2023 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum