Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kontakt z administracją

12 658-54-27

KWATEROWANIE


Kwaterownie studentów na rok akademicki 2021/2022  

od 29.09.2021 środa  do 7.10.2021 czwartek  od godz. 8:00  do godz. 18:00

Doby od 29.09.2021r. do 01.10.2021r. są dobami płatnymi zgodnie z cennikiem.

 

03.08.2021

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KWATEROWANIA W ZDS PROKOCIM

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 1. Kwaterowanie odbywać się będzie w administracjach Domów Studenckich: w Akademiku „A” oraz Akademiku „B”.
 2. Zakwaterowane w akademiku mogą być jedynie osoby, które dobrowolnie okażą poświadczenie pełnego zaszczepienia.
 3. Do kwaterowania mogą zgłosić się tylko osoby bez objawów chorobowych wskazujących na ryzyko COVID-19, m.in. takich jak gorączka, kaszel, bóle stawowo-mięśniowe. Również  w  przypadku   występowania   objawów   choroby   infekcyjnej   dróg   oddechowych ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego prosi się o pozostanie studenta w miejscu dotychczasowego pobytu/zamieszkania, aż do momentu całkowitego ustąpienia objawów. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się zgłosić w okresie kwaterowania proszone są o kontakt e-mailowy z administracją w celu ewentualnego przedłużenia skierowania i uzgodnienia innego terminu: zds@cm-uj.krakow.pl
 4. Czekając na wejście do budynku akademika studenci proszeni są o przestrzeganie obowiązujących w czasie pandemii zasad reżimu sanitarnego tj. mieć osłonięte usta i nos, a przed wejściem do budynku zdezynfekować ręce preparatem dezynfekującym udostępnionym przez administrację.
 5. Do budynku akademika mogą wejść wyłącznie osoby chcące się zakwaterować. Wejście osób towarzyszących podczas kwaterowania jest ze względów epidemiologicznych niemożliwe.
 6. Do kwaterowania należy przygotować dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport oraz swój długopis.
 7. W roku akademickim 2021/2022 od dnia 6 września 2021 r. od godz. 0:00 uruchomiony zostanie kolejkowy system rezerwacyjny (rezerwacja godziny kwaterowania): https://terminarz-akademiki.cm-uj.krakow.pl/schedule.php?sd=2020-09-30 Rezerwację można dokonać tylko w Akademiku, w którym otrzymało się przydział. Rezerwacji może dokonać jedynie student, który posiada e-mail w domenie uj.edu.pl. Osoby,  które nie posiadają jeszcze takiego e-maila muszą go wygenerować w systemie USOSweb: zakładka dla studentów, u dołu strony w lewym panelu AKTYWACJA POCZTY i postępować zgodnie z instrukcją. Wygenerowany e-mail będzie również potrzebny do zalogowania się do sieci Wi-Fi w Domach Studenckich.
 8. Każdy student winien się zgłosić do akademika na 10 minut przed ustaloną godziną kwaterowania (w celu sprawnego przepływu kwaterowania będzie oczekiwał na swoją godzinę w holu przy recepcji). W holu może przebywać jedynie student oczekujący na kwaterowanie.
 9. Zalecamy, aby w miarę możliwości, w celu sprawnego zasiedlenia pokoju, w okresie kwaterowania przyjechać do Akademika z niezbędną liczbą bagaży.
 10. Należy dostarczyć podczas kwaterowania wypełnioną ankietę:  ANKIETA COVID 19 , Covid 19 QUESTIONNAIRE
 11. W celu uzupełnienia wytycznych wskazanych powyżej, prosimy o zapoznanie się z dokumentem PROCEDURY ANTYCOVIDOWE DOTYCZĄCE AKADEMIKÓW – MIESZKAŃCY, załączonym do niniejszego komunikatu.

 

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

 • Dowód osobisty (lata wyższe – wraz z poświadczeniem o czasowym zameldowaniu w DS A, DS B ),
 • Legitymacja studencka (nie dotyczy studentów I roku),
 • Do wglądu – potwierdzenie dokonania wpłaty depozytu (kaucji zwrotnej) na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości opłaty miesięcznej za akademik.
 • Wypełnioną ankietę : ANKIETA COVID 19, Covid 19 QUESTIONNAIRE

Konto bankowe –  do wpłaty KAUCJI:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków

Kaucja – Nr rachunku bankowego:  38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

IBAN: PL 38 1240 2294 1111 0010 3649 5008
SWIFT: PKOPPLPW

W tytule operacji proszę koniecznie wpisać:

 • nazwisko i imię
 • KAUCJA

Konta bankowe – DO OPŁAT ZA AKADEMIK:

DS A –  Nr rachunku bankowego: 47 1240 2294 1111 0010 3649 4652

DS B –  Nr rachunku bankowego: 18 1240 2294 1111 0010 3649 4883

Administracja Zespołu Domów Studenckich uprzejmie informuje, że wszystkie należności „za akademik”
muszą być wpłacane na rachunek bankowy (akademika w którym się mieszka) do 10 dnia każdego miesiąca.
Możliwość opłaty za pobyt w DS na rachunek bankowy istnieje tylko dla stałych mieszkańców.
W polu “tytułem” prosimy podać: nazwisko, imię, za miesiąc, numer pokoju i blok.
Wszelkiego rodzaju opłaty za pobyty gościnne, odsetki, zniszczenia, itp. będą przyjmowane w kasie DS.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznać się z poniższymi zarządzeniami:

 

Wszelkie wątpliwości oraz pytania prosimy kierować do administracji ZDS.


© 2000 - 2022 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Wielkość fontu
Kontrast