Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kontakt z administracją

12 658-54-27

Cennik studencki


 

Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 16 maja 2023 roku

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2023r

Studenci / doktoranci UJ CM/UJ oraz w ramach umów i porozumień zawartych przez UJ CM
miejsce w pokoju jednoosobowym 1 300 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym   770 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym   640 zł. miesięcznie
miejsce w pokoju jednoosobowym   80 zł. za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym   65 zł. za dobę
miejsce w pokoju dwuosobowym standardowym   60 zł. za dobę

W trakcie roku akademickiego istnieje możliwość opłaty ½ czynszu w przypadku pobytu pomiędzy 1-15 lub 16-31 dniem danego miesiąca.

W okresie przerwy wakacyjnej istnieje możliwość uiszczenia ½ miesięcznego czynszu za korzystanie z miejsca w domu studenckim, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
1) posiadania statusu studenta UJ CM;
2) realizowania w trakcie pobytu w domu studenckim obowiązkowej praktyki przewidzianej programem studiów;
3) ciągłego zamieszkiwania w domu studenckim przez okres nie dłuższy niż 15 dni w danym miesiącu.

W przypadku dokwaterowania do mieszkańca osoby postronnej opłata za dobę wynosi 80 zł. + 8% vat

© 2000 - 2024 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum